Wybuchowy węgiel i biomasa mogą być jesienią kolejnym problemem energetyki

Boom na biomasę sprzed dekady doprowadził w energetyce do wielu wybuchów i pożarów. Dziś brak węgla ze wschodu niejako zmusza energetykę do spalania biomasy oraz „nowego” węgla, które mają drastycznie wyższą skłonność do niekontrolowanego zapłonu i wybuchu niż węgiel spalany do tej pory. Czy grozi nam powtórka z przeszłości? Czy ponownie może dojść do potężnych wybuchów, jakie miały miejsce w Turowie czy Dolnej Odrze?

 

 

Błąd w DZPW, czy celowe działanie? Czyli jak powstają dodatkowe koszty

Ogromna część polskich zakładów przemysłowych nie posiada opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, choć z racji, że przetwarza palne i wybuchowe pyły, gazy, czy pary cieczy, jest zobowiązania do jego posiadania. Jednym z jego elementów, jest ocena ryzyka wybuchu i wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Tak jak w przypadku gazowych atmosfer wybuchowych, cały proces wyznaczania stref zagrożenia wybuchem jest dokładnie opisany w normach, tak w przypadku pyłowych atmosfer wybuchowych nie jest już tak prosto — właściwości wybuchowe pyłów są zmienne — a to stanowi pole do popełniania błędów, które przede wszystkim będą obciążać kosztowo właściciela zakładu przemysłowego.

 

 

Odciążanie wybuchu: panel kontra zawór. Ograniczenia i zalety

W przypadku paneli dekompresyjnych, czy zaworów odciążających wybuch bardzo ważne jest obliczenie minimalnej powierzchni dekompresyjnej. Jeśli będzie ona za mała, to zabezpieczenie będzie nieskuteczne. Gdy jednak powierzchnia dekompresji zostanie dobrana prawidłowo, to które zabezpieczenie wybrać?

 

 

Ograniczenie źródeł zapłonu na przykładzie systemu gaszenia iskier

„Całość procesu przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.

Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70oC. To znacznie mniej niż w przypadku zwykłej herbaty…”

 

 

Rozdzielnica Ex d czy Ex e? Jak dokonać wyboru na rzeczywistym przykładzie

Z biegiem lat każdy zakład przemysłowy będzie się zmagał ze zużyciem poszczególnych urządzeń. Nie inaczej jest w kontekście rozdzielnic elektrycznych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że konieczność wymiany rozdzielnic bywa dobrym sposobem na osiągnięcie krótko i długoterminowych oszczędności.

 

 

Bezpieczeństwo wybuchowe obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce

Szeroko znane wybuchy, do jakich doszło nie tak wcale dawno w elektrowni Dolna Odra oraz Elektrowni Turów pokazały, że zdarzenia tego typu mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Problem ten jest tym istotniejszy, że w ostatnich latach polska gospodarka działa w pobliżu maksymalnej wydolności systemu energetycznego. Jej utrata, szczególnie w okresie pandemii, która nie sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, mogłaby być przyczyną eskalacji kryzysu gospodarczego w Polsce.

 

 

Ryzyko pożarowe w sortowni odpadów. Dlaczego i jakie zabezpieczenia należy stosować?

Według komendy Głównej Straży Pożarnej większość pożarów w sortowniach odpadów udałoby się uniknąć, gdyby instalacje te były wyposażone w odpowiednie systemy przeciwpożarowe. Do tej pory systemy te były rzadkością w branży zagospodarowania odpadów. Stan ten ma zmienić Rozporządzenie, które weszło w życie 3 kwietnia 2020 r.

 

 

Studium przypadku: Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego przy użyciu systemu wykrywania i gaszenia iskier

W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie. Poznaj studium przypadku opisujące zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier.

 

 

 

Studium przypadku: System gaszenia iskier dla branży tekstylnej, czyli dlaczego siostra nie zawsze jest dobrym wzorem

Poznaj studium przypadku dotyczące wdrożenia systemu wykrywania i gaszenia iskier w polskim zakładzie należącym do międzynarodowego koncernu produkującego kołdry i poduszki. Dowiedz się, dlaczego nie warto wzorować się na siostrzanym zakładzie.

 

 

 

Studium przypadku, które precyzyjnie pokazuje przyczyny i skutki wybuchu pyłu aluminium

W jednym z zakładów przemysłowych doszło do potężnego wybuchu pyłu aluminium, który doprowadził do katastrofalnych skutków. Zdarzenie stało się kanwą do stworzenia niniejszego artykułu nt. zagrożenia wybuchem pyłu (w szczególności pyłu aluminium).

 

 

CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego dla producenta drzwi

Poznaj case study, z którego dowiesz się jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zabezpieczyć składowiska odpadów / maszyny do obróbki drewna przed pożarem oraz jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo.

 

 

Pył drzewny – kilka problemów z bezpieczeństwem wybuchowym

Podstawowym problemem, który obserwujemy w zakładach wytwarzających i magazynujących pyły drzewne, jest pomijanie kwestii zagrożenia wybuchem lub też traktowanie go jako tematu mało istotnego. Jeśli zakłady te w ogóle podejmują temat bezpieczeństwa wybuchowego, to najczęściej w sposób wyrywkowy i niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami. Przykładowo w wielu zakładach tego typu można spotkać niecertyfikowane, samodzielnie wykonane zabezpieczenia przeciwwybuchowe, które nie spełniają podstawowych wymogów. Oznacza to, iż ich użycie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 

Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania oraz mielenia węgla i biomasy

W artykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego (konstruktywna ochrona przed wybuchem). Przedstawiono ponadto zagrożenia, które niosą za sobą zanieczyszczenia zawarte w surowcach dostarczanych do układów nawęglania i instalacji przyjęcia biomasy leśnej. Omówiono wady i zalety konstruktywnych technik zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku ich stosowania do zabezpieczenia silosów i zbiorników magazynowych oraz instalacji odpylania (filtry).

 

 

CASE STUDY: System sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacją zraszaczową galerii skośnej dla przenośników węglowych

Z case study dowiesz się, jak dostosować galerię nawęglania do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także w jaki sposób zaprojektować system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru odporny na fałszywe alarmy spowodowane bardzo trudnymi warunkami pracy (wysokie zapylenie, wibracje, zmienna temperatura, wilgoć).

 

 

CASE STUDY: Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych

W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru. Poznaj case study z zakresu skutecznego uziemienia instalacji i aparatów procesowych.

 

 

Dzielimy się wiedzą

Lubimy dzielić się wiedzą i opiniami, bo wierzymy, że dzięki nim pomagamy w wyborze odpowiednich rozwiązań i podejmowaniu kluczowych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie zakładów przemysłowych i dostosowanie ich do aktualnych norm prawnych. Jeśli chcesz opublikować wybrane artykuły w swoim medium, daj nam znać. Chętnie współpracujemy z mediami technicznymi i branżowymi.

Kategorie artykułów

ATEX, Bezpieczeństwo wybuchowe, Bezpieczeństwo pożarowe, Bezpieczeństwo procesowe, Uziemienia elektrostatyczne, Oświetlenie EX, Elektrotechnika EX, Urządzenia i technologie, Utrzymanie Ruchu, HR

Zasady korzystania

Treści publikowane w serwisie internetowym GRUPA WOLFF – Centrum Prasowe mogą być kopiowane i rozpowszechniane (bez żadnych opłat) zarówno w mediach elektronicznych jak i tradycyjnych (przedruk) pod warunkiem że:

a) Wydawca prześle na adres s.gruszka@g-w.eu informację o swoim zamiarze, z uwzględnieniem miejsca i daty planowanej publikacji,

b) Wydawca umieści w początkowej części artykułu dane autora, tj. imię i nazwisko, firmę oraz źródło artykułu w postaci adresu strony www.grupa-wolff.eu z aktywnym linkiem,

c) Wydawca dołoży wszelkich starań, aby publikowany artykuł charakteryzował się wysoką jakością składu i oprawy graficznej,

d) treść artykułu zostanie opublikowana w niezmienionej formie, a w przypadku gdy Wydawca będzie chciał dokonać zmian lub opublikować fragment artykułu, to zmieniony artykuł zostanie wcześniej przesłany do autoryzacji na adres s.gruszka@g-w.eu.

W pewnych przypadkach, gdy zachodzą przesłanki, iż materiały dostępne w Centrum Prasowym mogą być użyte ze szkodą dla GRUPY WOLFF lub ich autorów, GRUPA WOLFF zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na ich publikacje.

Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.